Call center 021.9983

Servicii decontate CASMB

Program de lucru
Luni-vineri: 08:00-20:00

Numele casei de asigurări: Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București
Date contact: Șoseaua București-Ploiești 7, sector 1, București, CP 013682
Tel: 021.315.39.29; 021.315.39.30; 0316.901.002; Fax: 021.314.27.57
Apel Gratuit TELVERDE: 0800.800.951 (număr de telefon apelabil din rețelele de telefonie fixă)
E-mail: contact@casmb.ro
Website: http://cas.cnas.ro/casmb/

 

 

 

Servicii cardiologie intervențională decontate CNAS și PNS

În limita plafonului contractat şi decontat de CASMB, spitalul nostru oferă decontare și pentru spitalizare continuă.

Procedurile efectuate în cadrul secțiilor contractate (Neurochirugie, Chirurgie cardiovasculară, Chirurgie vasculară, Cardiologie) și doar la medicii care sunt în contract cu CAS, U0085/2021, beneficiază de decontare parțială de la CAS, care se calculează conform normelor CAS în vigoare: “suma aferentă serviciilor medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat – sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialităţi, finanţată din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească. Tariful pe caz rezolvat – sistem DRG se stabileşte pe baza indicelui de complexitate a cazurilor, denumit în continuare ICM, şi a tarifului pe caz ponderat, denumit în continuare TCP. Metodologia de stabilire a ICM-ului şi TCP-ului utilizate la contractarea serviciilor medicale spitaliceşti este prevăzută în norme. Tariful mediu pe caz rezolvat pe specialităţi se stabileşte prin negociere între furnizori şi casele de asigurări de sănătate în condiţiile prevăzute în norme şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal prevăzut în norme”.