Call center 021.9983
Luni – Vineri: 08:00 – 20:00
Sâmbătă: 08:00 – 15:00

Chirurgie cardiovasculară pediatrică

Biopsia cardiacă tumorală
Biopsia mediastinală tumorală
Biopsia pulmonară tumorală
Corecţie totală chirurgicală fără circulaţie extracorporală
Corecţie totala chirurgicală în circulaţie extracorporală
Extirpare tumori intra sau extracardiace
Implantarea stimulatorului cardiac permanent
Intervenţii chirurgicale paliative fără circulaţie extracorporală
Intervenţii chirurgicale paliative în circulaţie extracorporală
Montarea cateterului venos central tunelizat tip Broviac, Hickman
Pericardotomia ± pericardiectomia pe sternotomie mediană
Pericardotomia ± pericardiectomia prin abord subxifoidian
Plicatura diafragmatică (uni și/sau bilaterală)
Suprimarea cateter venos central tunelizat tip Broviac, Hickman
Timectomie (pentru miastenia gravis)