Call center 021.9983

Chirurgie cardiovasculară pediatrică

Montarea cateterului venos central tunelizat tip Broviac, Hickman
Pericardotomia ± pericardiectomia pe sternotomie mediană
Pericardotomia ± pericardiectomia prin abord subxifoidian
Plicatura diafragmatică (uni și/sau bilaterală)
Suprimarea cateter venos central tunelizat tip Broviac, Hickman
Timectomie (pentru miastenia gravis)
Corecţie totală chirurgicală fără circulaţie extracorporală
Corecţie totala chirurgicală în circulaţie extracorporală
Intervenţii chirurgicale paliative în circulaţie extracorporală
Intervenţii chirurgicale paliative fără circulaţie extracorporală
Biopsia mediastinală tumorală
Biopsia pulmonară tumorală
Biopsia cardiacă tumorală
Extirpare tumori intra sau extracardiace
Implantarea stimulatorului cardiac permanent
Secured By miniOrange