Call center 021.9983

Despre noi

În baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioareși a prevederilor HG nr. 144/2010 privind organizarea și funcţionarea Ministerlui Sănătăţii cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Monza are următoare structură aprobată de către conducerea Ministerului Sănătăţii:

structură aprobată de către conducerea Ministerului Sănătăţii:

 • Compartiment specialităţi chirurgicale (chirurgie toracică, urologie, gincologie, ORL adulţi, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă) – 13 paturi
 • Compartiment specialităţi medicale (medicină internă, pneumologie, gastroenterologie, nefrologie) – 6 paturi
 • Compartiment ortopedie-traumatologie – 6 paturi
 • Compartiment neurochirurgie – 10 pat – 22 paturi
 • Camera de gardă

TOTAL: 157 paturi

 • Spitalizare de zi – 10 paturi
 • Însoţitori – 10 paturi
 • Blocuri operatorii
 • Sterilizare
 • Unitate de transfuzie sanguină (UTS)
 • Farmacie
 • Laborator de radiologie și imagistică medicală (RX, CT, RMN, mamografie, echografie)
 • Laborator analize medicale
 • Laborator de angiografie, cateterism cardiac, electrofiziologie și cardiologie intervenţională
 • Laborator de endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică
 • Compartiment explorări funcţionale
 • Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament)
 • Serviciu de anatomie patologică (histopatologie, citologie, prosectură)
 • Cabinet de medicină dentară
 • Ambulatoriu de specialitate cu cabinete în specialităţile: nefrologie, medicină internă, chirurgie generală, cardiologie, chirurgie cardiovasculară, ortopedie-traumatologie, oftalmologie, ORL, recuperare, medicină fizică și balneologie, pneumologie, chirurgie toracică, neurochirurgie, chirurgie pasică, microchirurgie reconstructivă, endocrinologie, diabet zaharat, mutriţie și boli metabolice, neurologie, cabinet chirurgie pediatrică/chirurgie cardiovasculară copii, cabinet cardiologie pediatrică/pediatrie, ortopedie pediatrică.