Call center 021.9983

Articole

Arta Reparării

Dragi colegi,

Spitalul Monza din Bucureṣti are plǎcerea sǎ vǎ invite la primul curs interactiv la distanṭǎ realizat împreunǎ cu colegii din Italia. Este vorba despre un curs integrat “cardio – chirurgical” privitor la repararea valvei mitrale.ar_0 Cardiologi, ecocardiografiṣti ṣi, în primul rând de aceastǎ datǎ, cardiochirurgi vor colabora, în transmisie directǎ, la rezolvarea operatorie a câtorva cazuri.

Clinicianul cardiolog trebuie sǎ decidǎ momentul în care bolnavul cu valvulopatie mitralǎ nu mai poate fi tratat doar medicamentos ṣi trebuie transferat chirurgului. Simptomele nu sunt cele care decid, ci criteriile anatomo-funcṭionale evaluate ecografic. O sesiune specialǎ este dedicatǎ bolnavului asimptomatic care trebuie totuṣi operat.

Ecocardiografistul are, pentru aceastǎ patologie, rol major. El trebuie sǎ-i ofere chirurgului o imagine preoperatorie atât de bunǎ, încât acesta, având pe masa de operaṭie o inimǎ nemiṣcatǎ ṣi în diastolǎ, sǎ aibǎ suficientǎ informaṭie ca sǎ poatǎ sǎ o repare ṣi atunci când va fi funcṭionalǎ, în sistolǎ, sǎ asigure o etanṣare perfectǎ. Aici ecocardiografia tridimensionalǎ capǎtǎ unul din cele mai importante roluri ale sale.

arta_repararii

Ulterior, în timpul operaṭiei, atunci cînd inima se aflǎ în miṣcare provizorie, ecografistul trebuie sǎ identifice eventualele imperfecṭiuni care trebuie corectate înainte de decuplarea bolnavului de la asistenṭa cardio-circulatorie. Tot ecocardiografistul are rolul major în decizia dacǎ acea valvǎ se poate repara sau este    necesarǎ înlocuirea cu protezǎ. În majoritatea cazurilor chirurgul ṣtie astfel dinainte ce tip de operaṭie a început ṣi rareori se întâmplǎ astǎzi schimbarea soluṭiei dupǎ începerea operaṭiei. Titlul cursului este ”Arta de a repara”.

Chirurgul trebuie sǎ fie cu adevǎrat artist, trebuie sǎ-ṣi imagineze rezultatul final atunci când în faṭa sa se aflǎ doar o inimǎ nemiṣcatǎ ṣi sǎ aibǎ abilitatea de a face perfect toate gesturile reparatorii. Cursul beneficiazǎ de o echipǎ cardiochirurgicalǎ de excepṭie. Echipa de a Novara, în frunte cu chirurgul Marco Diena ṣi cardiologul Gheorghe Cerin este cunoscutǎ ca având o statisticǎ de succese operatorii comparabilǎ cu a celor mai vestite centre ale lumii. Lor li se alǎturǎ pentru acest curs profesorul Robert A. Dion din Belgia, una din personalitǎţile majore ale chirurgiei cardiovasculare pe plan mondial.

Participanṭii la acest curs vor asista la discuṭii în direct privind cele mai ascunse amǎnunte care conduc la o operaṭie de succes ṣi vor afla cele mai complicate capcane ṣi cum pot fi ele evitate. Întrebǎrile participanṭilor de la Bucureṣti pot fi puse în direct ṣi problematica pusǎ de cazurile operate în timpul cursului vor fi comentate ṣi de cǎtre echipa de cardiochirurgi ṣi cardiologi ai Spitalului Monza Bucureṣti, dr. Theodor Cebotaru, dr. Cǎlin Popa, dr. Ana Fruntelatǎ, dr. Dana Constantinescu, dr Ṣerban Bǎlǎnescu ṣi directorul de curs de la spitalul bucureṣtean, prof. Mircea Cintezǎ.

Vǎ aṣteptǎm cu drag la primul dintre cursurile noastre privitoare la excelenṭa în cardiologia integrativǎ.

Dr. Marco Diena
Prof. Dr. Robert A. Dion

Download Brochure

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *